Nederlands

Eminente Heer, Alphonsus Josephus Vleugels, die 21 jaar oud was, mijn parochiaan en Julia Vermeulen, 20 jaar oud, mijn parochiaan, staan te popelen om te trouwen. De zijlijn, zoals blijkt uit het extra schema, vormt een belemmering door bloedverwantschap van de tweede graad. Aan Luare, verzoek zeer nederig Uwe Excellentie dat de dispensatie van de Heilige Fee kan worden verkregen op deze obstakels. De redenen zijn: 1° zeggen en publiek bekend gesprek 2° vleselijke verbintenis waaruit nakomelingen werden verwekt 3° Ouders zijn voorstander van huwelijken behemeuter zei ik getuig, redenaars, aanbidders van het orthodoxe geloof, dat ze zo arm en ellendig zijn dat ze geen belasting kunnen betalen . Ze zullen 10 francs betalen voor de kosten om Rome te maken

Latijn

Eminentissime Domine, Alphonsus Josephus Vleugels, annorum XXI, paroecia mea et Iulia Vermeulen, annorum XX, paroecia mea uxorem ducere cupit. Linea lateralis, ut ex additamento schematis, videri potest impedimentum est propter consanguinitatem secundi gradus. Ad Luare, Excellentiae Tuae humillime rogamus, ut super his impedimentis Sanctae Fairy dispensatio obtineatur. Rationes sunt: 1° dicere et publice notum sermonem 2° unio carnalis ex qua proles nati sunt 3° Parentes in favorem matrimonii behemeuter dicti sunt Testor, oratores, orthodoxae fidei cultores, ita pauperes ac miseros esse, ut tributa solvere non possint. Reddent 10 francos pro pretio faciendi Romae

VertalenEngels.com | Hoe gebruik ik de vertalen Nederlands-Latijn?

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)